Naamkrachtkunde

Naamkrachtkunde: Een naam is een levensprogramma

 

 

Ieder mens heeft een naam. Het eerste wat we doen als er een baby geboren wordt is het kindje een naam geven.

De achternaam is al bepaald, de voornaam mogen wij zelf geven. Behalve mensen heeft alles een naam op deze wereld. U kunt het niet bedenken of het heeft een naam. Geen naam, betekent geen bestaansrecht. Heeft u er wel eens over nagedacht hoeveel namen er op deze wereld bestaan? Dit is een gigantische hoeveelheid, die in elke taal weer een aparte betekenis heeft, vaak meerdere betekenissen zelfs.

Namen en taal horen bij elkaar, het zijn op elkaar afgestemde energieën. U begrijpt dat dit een enorme kracht is, het is volgens mij een kracht die onze wereld mede bestuurt. Alles moet toch op een of andere manier georganiseerd zijn op onze wereld?

Geboren worden en gekoppeld worden aan een naam is een levensopdracht. Alle gereedschappen die je tot je beschikking hebt om dit leven uit te voeren staan al mede al voorgeprogrammeerd in je naam.

 

 

Misschien vraagt u zich af: 'hoe kom je bij zoiets?' Wel het ging als het ware vanzelf, er vielen mij dingen op in namen die ik bij de betreffende personen ook zag. Vaak was dat in krantenartikelen, maar ook via andere media. Een paar eenvoudige voorbeelden: de heer Koophuis is makelaar, de heer Berber, is vrachtwagenchauffeur en rijdt alleen op Marokko. Emile Ratelband ratelt aan de lopende band over positief denken.

Ook Henny Huisman is een duidelijk voorbeeld. Hij kwam bij de mensen in huis, met name via zijn tv shows, maar vooral ook persoonlijk. Zoals met de Postcodeloterij, de Supriseshow en later nog als de Babysitter. Ook neemt hij mensen in huis en bezit meerdere huizen. Hij is en blijft een gewone man en dat straalt hij ook uit: een huisman is een gewone man, hoe welvarend en ingenieus hij ook moge zijn.

 

Een naam is een levensprogramma, dat door ieder mens op zijn eigen manier wordt uitgevoerd. Hoe verder ik kwam met mijn bevindingen hoe meer ik daarvan overtuigd raakte. Toen ik de naam van Salman Rushdie voor het eerst ontleedde wist ik het zeker, het is echt zo, een naam is een levensprogramma en het werkt in elke taal!

De Engelse schrijver Salman Rushdie werd door Ayatollah Khomeini in de ban gedaan vanwege zijn boek 'Duivelse verzen'. Met deze banvloek had iedere moslim de vrijheid om Rushdie te doden tegen een zeer hoge beloning. Haastig vluchten en nooit meer ergens lang kunnen verblijven en angst voor de dood die hem dagelijks per uur bedreigde was jarenlang het lot van Rushdie en zijn gezin.

 

We splitsen de naam Rushdie op in de woorden Rush en Die.

Valt u iets op? De klank van Die veranderd als hij los geplaatst word. Hierdoor heeft de naam Rushdie een geheel andere betekenis gekregen. (Soms is de klank belangrijker dan het geschreven woord)

Rush betekend: Haasten, Opjagen, Maken dat je weg komt, enz. Die betekent: Sterf, Doodgaan, Omkomen.

Zijn lot staat heel duidelijk in zijn naam. Rushdie heeft zich voornamelijk schuil gehouden in de Verenigde Staten,

Er staat US midden in Rush. U ziet Salman Rushdie voert zijn levensopdracht uit. Er staat nog veel meer in zijn naam, ik beperk me in dit artikel tot de hoofdkenmerken. (lees verder in mijn boek)

De voornaam, zo ontdekte ik navolgend, staat programmatisch voor het privé leven en de achternaam voor het maatschappelijk leven. Woorden gevormd uit voor en achternaam staan als belangrijk voor het gehele leven. Men kan elke letter van een naam net zo vaak gebruiken als nodig is voor het ontleden van naamkrachten, het blijft namelijk dezelfde kracht waar je gebruik van maakt. Als er een letter toegevoegd moet worden, dan wordt de kracht iets zwakker, doch maakt dit weinig uit. Klank is net zo belangrijk als door letters gevormde woorden.

Symbolen zijn ook zeer belangrijk, elk woord is ook wel symbolisch uit te leggen. Symbolen zijn krachten. Iemand die bijvoorbeeld Roos in zijn naam heeft staan, houd misschien wel van rozen, geuren en kleuren, doch kan ook zeer stekelijke opmerkingen maken, met en zonder humor.

 

Woorden gevormd door de letters van een naam zijn krachten. Door mij naamkrachten genoemd. Rush, US, Die, Huisman, Huis en Man zijn naamkrachten. Naamkrachten uit een naam halen noem ik (naamkrachtkundig) ontleden. Wat houden deze naamkrachten in? De naamkrachten houden in dat de drager van de naam deze energieën ter beschikking heeft en deze onbewust invult en uitvoert of er tenminste mee te maken krijgt. Alle naamkrachten bezitten een programmatische werking.

Alles wat op deze aarde aanwezig is, is uit diezelfde aarde voortgekomen. Dat geldt ook voor onze namen. Alles wat een betekenis heeft staat ergens voor, op deze aarde.

Als bepaalde betekenissen ook in onze naam aanwezig zijn dan zullen deze betekenissen ook voor ons ergens voor staan en daarmee tevens een deel van jezelf zijn, vertaald naar ieders persoonlijke omstandigheden.

 

Behalve direct leesbare woorden zoals eerder geschetst, mag men ook naamkrachten ontleden met alle letters die zich in een naam bevinden. Anagrammen maken dus. De direct leesbare naamkrachten in een naam zijn de sterkste krachten, zij komen het minste voor.

Letters zijn ook naamkrachten zo staat de F voor geld, en FF voor vermogen. Namen die met een F beginnen zoals Fred, Floor, Fatima enz. hebben privé belangstelling voor geld.

De namen Cruijff, Wijffels enz krijgen maatschappelijk met vermogen te maken.

Namen hoe goed bedoeld kunnen ook negatief zijn. Zo hebben mensen die Ben heten (=het zijn) altijd veel zware periodes in hun leven. Ook namen met Hel zorgen voor zware levensopdrachten. Voorbeelden: Helga, Helma, Helmut, Hellen.

Ook namen met Au moet men niet meer geven, namen zoals Laura enz. zij geven veel verdriet en pijn

 

Toen ik las dat Lady Diana, Lady Di als koosnaampje kreeg van het Engelse volk, zat ik midden in mijn ontdekking. Lady Di betekent op klank: Lady sterf. Toen zij later met Dodi een verhouding kreeg voorspelde ik dat dit fout zou gaan als ze met hem doorging. Hij had als klank in zijn naam staan Do Di, ga sterven, ga dood.

Er komen dan teveel energieën bijeen die met de dood te maken hebben. (zie verdere uitleg in het boek)

Namen die met Ma beginnen Zoals Marie, Maaike, Marco enz. hebben buiten de normale moeder en kind verhouding om een speciale band met hun moeder. Deze band kan zowel negatief als positief zijn. Hetzelfde geldt voor namen die met Pa beginnen, zoals Patrick, Paula enz. echter dan is deze speciale band met de vader.

Bij de meisjesnaam Paula, een naam die ik zelf erg mooi vind, ontdekte ik dat zij vaak problemen hebben met hun vader of zelfs hun vader vaak te vroeg verliezen. Dit is mede afhankelijk van de achternaam. De naamkrachten die hier voor zorgen zijn: Pa - Au -Aula -La, waarvan La betekent dat dingen weggestopt zijn en er liever niet over gepraat wordt.

 

De naam Maxima komt geheel voor in de naam van Willem-Alexander,daardoor voelt zij zich thuis bij hem. Ik noem dit aantrekkingskrachten. Dit zijn de krachten die bepalen welke naamkrachten programmatisch gaan werken. Hierdoor wordt men door wederzijdse energieën aangetrokken.

Maxima kun je ontleden als: Ma-Axi=klank:Aktie- Ma. Mama. De kracht Mama staat voor haar moederschap.

De naamkracht Ma komt twee keer voor in Maxima, dit betekent dat twee moeders, haar moeder en nu ook haar schoonmoeder een zeer grote rol in haar leven speelt. Mede door de kracht Aktie, verwacht iedereen veel van haar.Maxima zal het maximale uit haar leven halen. Zij is daarop ingesteld.

Willem-Alexander heeft ook de naamkracht Minima in zijn naam staan. De Oranjes kunnen ook heel sober zijn. Beide krachten horen symbolisch bij elkaar en zullen een goed evenwicht brengen.

 

Gedachtekracht, gekoppeld aan taal en naam, zorgen in het taalgebied waar je verblijft voor de uitvoering, waarbij het wereldgeheugen een belangrijke rol speelt.

Ik leg dit alles zeer uitgebreid uit in mijn boek: De kracht in je naam. Voor alle duidelijkheid: naamkrachtkunde heeft niets met numerologie te maken. Naamkrachtkunde geldt wel

 

voor alle namen in alle talen. In dit artikel beperkte ik me tot namen van mensen, nogmaals het geldt voor alle namen, dus ook voor dieren, huizen, boten, merken bedrijven, noem maar op. In mijn boek beschrijf ik in ongeveer tachtig voorbeelden hoe het allemaal precies werkt, met als voorbeelden waarom bijvoorbeeld de Kennedy's altijd door tragedies getroffen worden. Over Elvis Presley,het leven van prins Charles en Diana. Ik verklaar ook de ramp in Volendam aan de hand van de naamkrachten. Ik leg uit waarom Suriname beter van naam kan veranderen en waarom Oibibio het nooit heeft gered en meer over prins Willem-Alexander en Maxima. Over Osama bin-Laden, ongelofelijk welke naamkrachten hij in zijn naam heeft staan, precies waarvan hij verdacht wordt.

Zelfs verklaar ik waarom George Bush aan de drank was. Ook geef ik duidelijke uitleg aan de hand van de naamkrachten over het Midden-Oosten conflict. Ik schrijf over minister de Grave, die vast liep op de graven in Sebrenica. Het belangrijkste in mijn boek is dat ik aan de hand van deze tachtig voorbeelden bewijs dat naamkrachtkunde bestaat, hoe het werkt en hoe je het voor jezelf kunt toepassen en er ook je voordeel mee kunt doen.

De Kracht in je naam

Het boek is te koop/bestelbaar bij de reguliere boekhandel.

Titel: De kracht in je naam

ISBN: 90.71794.03.02/Nur 720

234 blz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook te koop bij Bol.com

Contact: info@hanpelser.nl

Bestellen "Op zoek naar vorige levens": bestellen@hanpelser.nl